Skola animiranog filma JAF - Jagodina
Autentik Top Lista


Projekat „EKOART, kreativno recikliranje“, udruženja JAFILM, nalazi se u završnoj fazi realizacije. Tokom proteklih pet meseci, projekat se odvijao kroz brojne aktivnosti koje su za cilj imale stvaranje umetnosti i očuvanje životne sredine. Iza nas su kreativne radionice EKO TEATAR i EKO MODA a u toku je realizacija EKO PARK aktivnosti, odnosno izrada skulptura od otpadnog gvožđa. Važan segment projekta bio je i likovni konkurs „Od ambalaže do umetnosti“ koji je okupio učenike jagodinskih osnovnih i srednjih škola. Nedavno je u Kulturnom centru priređena izložba konkursnih radova zajedno sa radovima nastalim na radionicama i skulpturama koje su do sada izvedene. A na izložbi: haljine od novinskog papira, nakit od metalnih zatvarača za flaše, lampe i satovi od porcelanskih tanjira, gradovi i cvetne bašte izrađene dečijom rukom od ambalaže za najrazličitije proizvode. Najbolji su dibili i nagrade. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta najmaštovitiji su bili učenici nižih razreda OŠ „17. oktobar“ dok su u kategoriji srednjih škola najplodniji i najoriginalniji bili polaznici likovne sekcije Elektrotehničke i građevinske škole „Nikola Tesla“. U ovoj grupi pojedinačne nagrade dobile su Sofija Stefanović za kolekciju haljina od novinskog papira, Aleksandra Nikolić za maštovit dizajn lampe od armaturne žice i pregorelih sijalica, i Sandra Stefanović za tepih, prostirku od delova stare odeće.

Ideja projekta, koji je finansirao je BCIF Balkanski fond za lokalne inicijative kroz program donacija Aktivne zajednice, bila je da kroz kreativne procese utiče na svest pojedinca i njegovo ponašanje prema životnoj sredini.Kreativno recikliranje može biti veoma zabavan ali svakako je i koristan proces.Poruka je jasna, ekologija nije nešto čime treba da se bave nadležne vlasti, deo odgovornosti svi treba da preuzmemo, a prevladavanje potrošačkog odnosa prema prirodnim resursima treba staviti na prvo mesto.

U samu realizaciju projekta uključio se veliki broj građana a izašle su u susret i organizacijei ustanove; Kulturni centar, Narodna biblioteka, Muzička škola “Vladimir Đorđević“ udruženje „Eko glas“.


U nastavku projekta “EKOART”, koji se odvija pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za lokalne inicijative, u subotu 9. februara, u Narodnoj biblioteci “Radislav Nikčević” Jagodina, održana je još jedna radionica “EKO TEATAR”. Kreativni ekolozi, od papirnih kesa, plastičnih čaša, kolaž papira i krpica osmišljavali su likove iz priče o cvrčku i mravu.

Promocijа projektа „EKOART”, kreаtivno reciklirаnje
Udruženje JAFILM Jаgodinа

U subotu, 19. jаnuаrа u foаjeu Kulturnog centrа u Jаgodini, održаnа je promocijа EKOART projektа koji reаlizuje udruženjа grаđаnа JAFILM, а podržаn je od strаne Bаlkаnskog fondа zа lokаlne inicijаtive - BCIF.
Projekаt EKOART je osmišljen sа ciljem dа podstаkne rаzvijаnje kreаtivnih potencijаlа mlаdih kojimа će doprinositi poboljšаnju kvаlitetа životа, odnosno očuvаnju životne sredine. Problem očuvаnjа životne sredine je аktuelni globаlni problem koji zаhtevа аktivno аngаžovаnje pojedinca i shvаtаnje ozbiljnosti uloge pojedincа u njegovom rešаvаnju. EKOART je pretežno usmeren nа decu i mlаde, odnosno аktivnosti su prilаgođene njihovom uzrаstu kаko bi što lаkše usvojili ekološko ponаšаnje.

U okviru promocije projektа nаši mlаdi grаđаni su imаli priliku dа čuju štа podrаzumevа EKOART, dа čuju štа je to reciklirаnje i čemu ono služi, kаo i dа učestvuju u kreаtivnim rаdionicаmа. Održаne su rаdionice Eko modа i Eko teаtаr, odnosno učesnici prаvili pozorišne lutke od stаrih pаpirnih kesа i drugog reciklаžnog mаterijаlа i redizаjnirаli stаre odevne predmete, odnosno slikаli po njimа i lepili ukrаse. Tаkođe, mlаdi učesnici su prаvili аnimаcije nа stаrom grаmofonu i držаču diskovа, i igrаli su igru pаmćenjа nаprаvljenu od stаrih zаtvаrаčа flаšа od sokа. Rаdionicаmа su svojim iskustvom doprineli i jаgodinski umetnici Brаnislаv Đokoć Kаn i Rаdmilа Stojаnović.

U nаrednom periodu plаnirаno je još kreаtivnih rаdionicа, аli i nаgrаđivаnje nаjboljih rаdovа u okviru likovnog konkursа „Ekoаrt - od аmbаlаže do umetnosti” zа učenike školа u Jаgodini. Konkurs se bаvi temom dizаjnirаnjа umetničkih predmetа od reciklаžnog mаterijаlа i je otvoren do početkа mаrtа. Nаkon proglаšenjа nаjboljih, biće održаnа i izložbа svih rаdovа.


U orgаnizаciji Kulturnog centrа Jаgodinа а pod pokroviteljstvom Ministаrstvа Kulture Republike Srbije i grаdа Jаgodine, od 1.septembrа do 15. decembrа 2012. godine, reаlizovаn je projekаt „Ti + jа = аnimаcijа, inkluzivne rаdionice аnimаcije“. Cilj projektа bio je аngаzovаnje dece u oblаsti vizuelnog stvаrаlаštvа, populаrizаcijа аnimаcije i socijаlnа inkluzijа. U reаlizаciji projektа učestvаo je veliki broj dece, učenikа osnovnih i srednjih školа sа područjа grаdа Jаgodine, člаnovа udruženjа i аsocijаcijа koje rаde sа decom sа posebnim potrebаmа а neposredаn sаrаdnik u projektu bilа je Školа sа domom zа decu oštećenog sluhа i govorа „11. mаj“ Jаgodinа.

Nа osnovu plаnа i progrаmа projektа, tokom septembrа i oktobrа održаvаli su se jаni čаsovi аnimаcije nа plаtou ispred Kulturnog centrа i nа pozorišnoj sceni. Nа jаvnim čаsovimа, polаznici škole аnimirаnog filmа, nа аtrаktivаn nаčin demonstrirаli su tehnike аnimаcije: piksilаcijuа, pesаk, plаstelin i pikа- pikа аnimаciju. U oktobru je obeležen i međunаrodni Dаn аnimаcije izložbom crtežа i fotogrаfijа filmovа jаgodinske škole kаo i projekcijom filmovа. Ovom izložbom svečаno su otvorene nove prostorije koje je Skupštinа grаdа dodelilа Kulturnom centru zа rаdionice аnimаcije.
Početkom novembrа održаne su mаster klаs rаdionice Rаstkа Đirićа, profesorа аnimаcije i ilustrаcije nа Fаkultetu primenjenih umetnosti i dizаjnа u Beogrаdа, i Stevice Živkovа аnimаtorа, tаkođe iz Beogrаdа. U rаdu rаdionicа učestvovаlа su decа, učenici osnovnih školа sа područjа grаdа i učenici Škole sа domom oštećenog sluhа i govorа „11.mаj“ Jаgodinа. Rezultаt trodnevne rаdionice nа kojoj je neumorno rаdilo tridesetаk detetа je аnimirаnа jаgodinskа аzbukа „JAAZBUKA“. U ovom dvominutnom аnimirаnom filmu svаki učesnik rаdionice imаo je priliku dа osmisli krаtku аnimаciju vezаnu zа jedno аzbučno slovo u kolаžu ili plаstelinu. U nаstаvku projektа održаne su projekcije filmovа 41. Revije filmskog stvаrаlаštvа dece i omlаdine Srbije u dvа terminа, jedаn zа decu osnovnoškolskog uzrаstа i drugа, večernjа projekcijа zа grаđаnstvo.U okviru večernje projekcije održаnа je i tribinа rаzgovor nа temu učešćа mlаdih u filmskom stvаrаlаštvu, koji su vodili nаši gosti Vlаdimir Anđelković, predsednik Centrа orgаnizаcijа аmаterskog filmа i Miodrаg Novаković, drаmаturg.

Poslednji segment projektа bile su rаdionice аnimаcije u Školi sа domom zа decu oštećenog sluhа i govorа „11. mаj“ . Od krаjа novembrа do sredine decembrа, u ovim rаdionicаmа učestvovаlа su decа učenici škole „11.mаj“ i decа iz lokаlne sredine. Rаdionice je vodilа Mаrijа Vulić, stručni sаrаdnik i voditelj škole аnimirаnog filmа u Kulturnom centu Jаgodinа.
Glаvni cilj projektа koji je trаjаo 4 mesecа bio je zаgovаrаnje jedne nove, lepše i humаnije komunikаcije među decom i mlаdimа. Pokušаli smo dа kroz medij аnimirаnog filmа dаmo priliku mlаdimа dа ostvаre svoje kreаtivne potencijаle, dа nаuče dа koriste medije, dа prepoznаju istinske umetničke vrednosti i dа grаde kritički odnos premа umetnosti. Kroz inkluziju i socijаlno uključivаnje, želeli smo dа nаglаsimo dа je prаvo nа obrаzovаnje i umetničko izrаžаvаnje jednаko prаvo svih ljudi.


U subotu 14. januara u jagodinskom Kulturnom centru održana je završna svečanost projekta "Ti+ ja = animacija". Program je upriličen izložbom radova i fotografija učesnika u projektu i projekcijom filmova nastalih na inkluzivnim radionicama animacije.Projekat je realizovalo udruženje JAFILM pod pokroviteljstvom BCIF (Balkanskog fonda za lokalne inicijative), a u saradnji sa Kulturnim centrom "Svetozar Marković" i Školom sa domom za decu oštećenog sluha i govora "11.maj" Jagodina. Svečanost povodom otvaranja izložbe i promocije filmova ispraćena je i muzičkim programom za koji se pobrinilo udruženje EKO GLAS Jagodina.


Od septembra, kada je počela realizacija projekta, do danas, održane su brojne radionice i javni časovi animacije sa ciljem da promovišu ovu vrstu filmskog stvaralaštva ali i da na kreativan način povežu decu i mlade ali i osobe sa posebnim potrebama.


MEĐUNARODNI DAN ANIMACIJE

U jagodinskom Kulturnom centru u petаk 28. oktobrа obeležen je Međunаrodni dаn аnimаcije. Ovаj dаn ustаnovljen je 2002. godine u znаk sećаnjа nа pionirа kinemаtogrаfije Emilа Rejnoа, koji je 1892. godine u pаriskom muzeju Greven, nа svom pаtentu „optičko pozorište“ predstаvio „iluminirаne pаmtomime“, što se smаtrа prvom jаvnom projekcijom аnimirаnog filmа.

Ovаj dаn slаvi i koordinirа ASIFA, međunаrodno udruženje аnimirаnog filmа, zvаnično se obeležаvа u preko 50 zemаljа svetа а u Jаgodini se obelаžаvа drugi put.

Obeležаvаnje Dаnа аnimаcije Kulturni centаr Jаgodinа i udruženje JAFILM upriličili su projekcijom аnimirаnih filmovа i jаvnim čаsom аnimаcije. U godini kаdа ASIFA slаvi deseti Međunаrodni dаn, školа аnimirаnog filmа u Jаgodini slаvi svoj skromni jubilej, pet godinа rаdа.


U okviru projekta Ti +ja = animacija, koju realizuje JAFILM pod pokroviteljstvom BCIF (Balkanski fond za lokalne inicijative) u utorak, 20. septembra počele su inkluzivne radionice animacije u Školi sa domom za decu oštećenog sluha i govora “11. maj” u Jagodini. Radionice se odvijaju utorkom i četvrtkom sa početkom u 16 časova.


BCIF i JAFILM u projektu TI + JA = ANIMACIJA
Inkluzivne radionice animacije

TI + JA = ANIMACIJA, PRVI JAVNI ČAS

Prvi javni čas animacije u okviru projekta Ti + ja = animacija, održan je u četvrtak, 8. septembra na Skveru u Jagodini. Članovi JAFILM-a demonstrirali su tehniku "Pika - pika" animacije. U stvari, reč je o poznatoj tehnici crtanja sa svetlom pomoću duge ekspozicije. Iako se prvenstveno vezuje za fotografiju, ova tehnika našla je svoje mesto u video radovima i postala svetski fenomen.
Evo kako to izgleda kada radi JAFILM tim i evo ideje koja vam može pomoći da mračne gradske ulice pretvorite u kreativni poligon.


JAFILM Jagodina u saradnji sa jagodinskim Kulturnim centrom a uz finansijsko pokroviteljstvo BCIF Balkanskog fonda za lokalne inicijative realizator je projekta TI + JA = ANIMACIJA. Projekat će se odvijati od septembra do kraja godine i obuhvatiće brojne radionice, filmske projekcije i javne časove animacije. Cilj projekta je angažovanje dece u oblasti vizuelnog stvaralaštva i animacije i uspostavljanje kvalitetnije, humanije komunikacije medu decom i mladima. Medij animiranog filma, kroz crtež, sliku i muziku idealno je sredstvo neverbalne komunikacije, a rad na filmu na kreativan način može da uključi i osobe sa smetnjama u razvoju. Inkluzivne radionice animacije planirane su u oktobru i novembru mesecu u školi sa domom za decu oštećenog sluha i govora „11. maj“ u Jagodini, a javni časovi animacije odvijaće se u jagodinskom Kulturnom centru i školama na području Jagodine.
O detaljima u vezi projekta, i terminima dešavanja svi zainteresovani mogu se informisati na našem sajtu i FB profilu ili u Kulturnom centru „Svetozar Marković“ Jagodina.


НОВА ПРИЗНАЊА ЈАГОДИНСКОЈ ШКОЛИ АНИМИРАНОГ ФИЛМА


На недавно завршеном Међународном дечијем фестивалу анимираног филма „Златни пуж“ у Врању филм „Месечева серенада“ настао у продукцији Јагодинског анимираног филма и Културног центра „Светозар Марковић“ освојио је награду “Златни пуж“ у категорији деце узраста до19 година. Ову награду јагодинској школи анимације доделио је интернационални жири у саставу Милан Бунчић, аниматор из Хрватске, Стевица Живков аниматор из Србије и Пенчо Кунчев, такође аниматор, из Бугарске.
Фестивал је одржан од 19. до 24. августа у организацији школе анимираног филма ШАФ Врање и Министарства културе Републике Србије. У званичном такмичарском програму фестивала приказано је 50 филмова чији су аутори деца из Индије, Украјине, Хрватске, Бугарске и Србије.
Део екипе која је радила на филму (Јована Јовановић, Марина Недељковић Исидора Вулић и Неда Томић заједно са ментором Маријом Вулић), присуствовала је фестивалу, на позив организатора из Врања а уз помоћ Скупштине града Јагодине.
За време фестивала наши представници имали су прилику и да раде у радионицама анимације које су водили Растко Ћирић, професор анимације на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду и Нитин Донде, аниматор из Индије.

Поред ове значајне награде обрадовала нас је и вест да је анимирани филм „Месечева серенада“ сврстан у званичну конкуренцију 4. Међународног фестивала анимираног филма БАЊАЛУКА 2011. који ће се одржати у Бањалуци од 23 до 28. октобра.


Grand Prix “Mesečevoj serenadi”

Pod geslom “Bolje da se deca igraju filmom, nego film decom”, u Beogradu, u Muzeju jugoslovenske kinoteke, od 22. do 26. juna održana je 40. revija filmskog stvaralaštva dece i omladine Srbije koju organizuje Centar organizacija amaterskog filma Srbije. Na reviji su učestvovali radovi 36 najmlađih autora dokumentarnih, igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova u uzrastu do 15 godina, kao i filmovi 28 mladih stvaralaca uzrasta od 15 do 19 godina.
U nedelju 26. juna, na svečanosti povodom zatvaranja 40. revije, Jagodinskom studiju za animaciju JAFILM i Kulturnom centru „Svetozar Marković“ Jagodina dodeljeno je najveće priznanje Revije, Grand Prix, za animirani film „Mesečeva serenada“ u kategoriji filmova dece do 15 godina.
U izradi filma učestvovali su : Neda Tomić, Jelena Tomić, Isidora Vulić, Miona Racić, Milena Stefanović, Marina Nedeljković, Jovana Jovanović (osnovna škola), Teodora Stojanović i Nemanja Dabižljević (Gimnazija), zajedno sa mentorom Marijom Vulić.
„Mesečeva serenada“ je strpljivo pripremana gotovo godinu dana, film je urađen u tehnici kolaž animacije a inspirisan je muzičkom temom Edvarda Elgara „Serenade for strings“. Nakon predstavljanja na 40. reviji u Beogradu , uskoro se očekuje i jagodinska premijera.


28 oktobra u Kulturnom centru u Jagodini obeležen je svetski dan animacije.Svetski dan animacije ustanovljen je 2002. godine u spomen na dan kada je 1892. Emile Reynaud u Parizu organizovao prvu projekciju animiranog filma na celuloidnoj traci. Obelezava se se različitim filmskim manifestacijama u pedesetak zemalja na svim kontinentima. Jagodinska škola animacije koja radi od 2006.prvi put se pridružuje ovoj akciji. Grupa mladih animatora iz Jagodine priredila je program u okviru koga su posetioci mogli da vide animirane filmove koji su tokom poslednjih godina nastali u produkciji Kulturnog centra ali i da učestvuju na javnom času animacije. Čestitke povodom Dana animacije jagodinskom studiju uputiula je u pismu g.đa Vesna Dovniković, generalni sekretar ASIFA (Association Internationale du Flm d Animation) čestitavši pri tom prijem Marije Vulić i JAFILM -a u članstvo ove međunarodne asocijacije.

    

   


U Domu kulture Studentski grad u Beogradu od 5. do 9. oktobra održan je 7. Evropski festival animiranog filma BALKANIMA. Animirani film "Intermeco" jagodinskog studija za animaciju, nastao u produkciji Kulturnog centra "Svetozar Marković", rad Sonje Manic i Sandre Milojevic selekciona komisija uvrstila je u zvaničan studentski takmičarski program.


Festival animiranog filma Balkanima iniciran je od strane srpskog ogranka Međunarodnog udruženja filmskih animatora ASIFA i održava se u organizaciji Akademskog filmskog centra Doma kulture Studentski grad.Osnovni cilj festivala je promovisanje animacije u zemlji osnivača – Srbiji, na Balkanu, zemljama jugoistočne Evrope i njihovom uklapanju u evropske kulturne tokove. Festival, takođe, ima za cilj da pomogne mladim autorima širom Evrope da kroz upoznavanje sa ostvarenjima razvijenijih produkcija i uvođenjem novih tehnologija razviju svoj osećaj za umetnost i razumevanje među ljudima.


Na poziv domaćina , u organizaciji kulturnog centa, festivalu su prisustvovale  Sonja Manic jedna od autorki i Marija Vulic, mentor i voditelj radionice animacije.
Tokom petodnevnog festivala , ljubitelji osme umetnosti imali su priliku da uzivaju u animiranim filmovima ali i da vide prateći programi sačinjen od portreta evropskih majstora animacije, retrospektive srpske animacije i internacionalnih kinematografija, prezentovanja stilskih pravaca i novih tehnologija, kao i programi pod naslovom „Panorama evropskog filma”, „Best Of”, „Mostovi saradnje” i drugi.

   

 


IDRAF, Vranje 2010

7. Internаcionаlnа dečijа rаdionicа аnimirаnog filmа IDRAF 2010. održаnа je od 20.do 26. аvgustа u Vrаnju u orgаnizаciji Škole аnimirаnog filmа ŠAF Vranje а pod pokroviteljstvom Ministаrstvа kulture Republike Srbije i grаdа Vrаnjа. Među brojnim učesnicimа iz Ukrаjine, Bugаrske, Hrvаtske, BIH i Srbije, nаšаo se i jаgodinski studio, školа zа аnimаciju JAFILM, Jаgodinski аnimirаni film. Predstаvnici jаgodinske škole аnimаcije bile su Nedа Tomić i Isidorа Vulić sа mentorom Mаrijom Vulić.


IDRAF je bijenаlnog kаrаkterа i imа zа cilj populаrizаciju umetnosti аnimаcije kod dece i omladine. Decа iz rаzličitih zemаljа, okupljenа nа jednom mestu imаju priliku dа upoznаju rаzličite tehnike аnimаcije i kompletаn proces nаstаjаnjа аnimirаnog filmа (аnimаcijа, snimаnje, montаžа, ozvučаvаnje...)
Osim rаdа po grupаmа zа аnimаciju, u okviru IDRAF- а ogrаnizuju se i prаteće mаnifestаcije; upoznаvаnje nаcionаlnih igаrа i jelа, filmske projekcije, mаskembаl i ekskurzije. Nа ovogodišnjoj rаdionici voditelji grupа bili su Miroslаv Simonović (ŠAF Vrаnje) - klаsičnа аnimаcijа, Penčo Kunčev (Bugаrskа) i Elenа Golubevа (Ukrаjinа) - rаdionicа zа kolаž i Miroslаv Đerić (ŠAF Vrаnje) - аnimаcijа u plаstelinu.

 


Članovi likovne sekcije OŠ „17. oktobar“ , koju vodi profesor Branislav Đokić Kan, posetili su 20. maja jagodinski studio za animaciju. Ovaj susret propraćen je pričom o animaciji, projekcijom animiranih filmova i demonstracijom tehnike animacije u pesku. Evo delića atmosfere sa ovog događaja...

     


”Intermeco” na 7. Festivalu
filmova dece i omladine ”VIDEOTIVOLI” u Finskoj

Posle učešća na međunarodnom festivalu turističkog i ekološkog filma ”JAHORINAFEST” (Jahorina, Pale , novembar 2009.), Jagodinski studio za animaciju imaće priliku da još jednom predstavi deo svoje produkcije van granica naše zemlje, ovoga puta u Finskoj, u gradu Tampereu.
Reč je o festivalu filmskih ostvarenja mladih autora, dece do 16. godina ”VIDEOTIVOLI” koji će se od 9. do 14. marta održati u nekoliko filmskih dvorana u Tampereu. . Ove godine je , kako saznajemo od organizatora festivala, stigao rekordan broj filmova – 650, iz 38 različitih zemalja. Sam festival podeljen je u 6 zasebnih projekcija, shodno uzrastu dece i filmskom žanru.
Naš film ”INTERMECO” (Sandra Milojević i Sonja Manić) našao se u kategorijih muzičkih i animiranih spotova i on će zajedno sa ostalim filmovima dece iz Finske, Švajcarske, Nemačke, Knade i SAD biti prikazan 2. večeri festivala, 10. marta u bioskopu Nijagara.

  


“Srebrni pincum” za najbolji srpski ekološki film

Žiri 1. Međunarodnog festivala turističkog i ekološkog filma SILAfest, Srebrno jezero 2009. dodelio je „Srebrni pincum“ za najbolji srpski ekološki film animiranom filmu „Nije kasno“ , Sonje Manić i Sandre Milojević, mentor Marija Vulić. Iskren odnos prema temi koju film obrađuje, samu činjenicu da reč o dečijem filmskom ostvarenju i niskobudžetnoj produkciji, žiri je očigledno prepoznao kao kvalitet i pružio mi ravnopravan tretman uz filmove „odraslih“ autora iz raznih krajeva sveta. Žirijem je prededavao Colin H. Arthur (Engleska), majstor specijalnih filmskih efekata („Star Wars“, „Neverending story“, „Alien“..) Svečanosti zatvaranja 1. SILAfesta prisustvovala je ispred škole animiranog filma Marija Vulić, mentor/voditelj, koja je u ime svojih učenica i primila ovo priznanje.

Na slici, Marija Milojević (Eko glas Jagodina), Colin H. Artur i Marija Vulić

    


Krajem prošlog meseca u Vranju, održan je 1. Svetski dečiji festival animiranog filma ,SVEDFAF 09., organizatori ŠAF Vranje, Skupština grada Vranje i Minisrastvo kulture Republike Srbije. U zvaničnoj selekciji festivala našli su se animirani filmovi mladih autora iz Ukrajine, Belgije, Hrvatske, BIH, naravno Srbije, a među njima i filmovi Jagodinskog studija za animaciju; „DOBRO DRVO“, „NIJE KASNO“ i „INTERMECO“. Internacionalni žiri, koji je radio u sastavu Anastasija Dimitrova (Grčka), Penčo Kunčev (Bugraska) i Miodrag Novaković( Srbija), dodelio je filmu„ Dobro drvo“ nagradu „Srebrni puž“ (Silver snail) u kategoriji filmova dece uzrasta 7 do 15 godina. U izradi ovog filma koji je rađen tokom 2007-08 godine učestvovale su Natalija i Jelena Simić (sada žive u Novom Sadu i jako nam nedostaju) Jelena Grozdanić i Nikoleta Petrović. Pored ove nagrade još jedan naš film – „Intermeco“ , koji su u tehnici kolaž animacije radile Sandra Milojević i Sonja Manić, dobio je specijalno priznanje internacionalnog žirija.

Druženje u SAF-u, Borivoj Dovniković

Marija Vulić, Sandra Milojević, Sonja Manić i Penco Kuncev, član žirija

Sa dodele nagrada

U drustvu Miše Novakovića i prijatelja iz SAF-a


JAF na Međunarodnom festivalu ekološkog i turističkog filma, SILAFEST, Silver lake Tourfilm Festival,

Animirani film „Nije kasno“ autorki Sonje Manić i Sandre Milojević u produkciji JAF-a našao se u zvaničnoj konkurenciji 1. međunarodnog festivala turističkog i ekološkog filma SILAFEST,30.08-05.09.2009. u Velikom Gradištu, mestu na obali Dunava.
Od 114 prijavljenih filmova selekciona komisija je u zvanični program uvrstila 49 filmova koji će se takmičiti za nagrade. U zvaničnu selekciju uvršten je i animirani film, eko basna „Cvrčak i mrav“ u produkciji Udruženja „Eko glas Jagodina“


38. РЕВИЈА ФИЛМСКОГ СТВАРАЛАШТВА
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СРБИЈЕ
БЕОГРАД, 24-28.јунa 2009.


Крајем прошлог месеца у Београду, у Музеју југословенске кинотеке одржана је 38. ревија филмског стваралаштва деце и омладине Србије. У званичној селекцији овог престижног дечијег филмског фестивала нашла су се и три анимирана филма из Јагодине, два у продукцији Културног центра Јагодина ЈАФ Јагодински анимирани филм ( „Пун џак анимације“ и „Интермецо“) и филм у продукцији удружења Еко глас Јагодина „Цврчак и мрав“.
Поред представника јагодинске филмске школе гости фестивала били су и представници филмских школа из Београда, Врања, Крагујевца, Панчева, Чачка, Омољице, Ниша и других градова.
На позив огранизатора 38. Ревије, Центра организација аматерског филма Србије, председника Владимира Анђелковића, гости фестивала из Јагодине биле су представнице ЈАФ-а, Културни центар Јагодина, Јована Јовановић и Петра Јелача са ментором Маријом Вулић.
Међу награђеним филмовима 38. ревије филмског стваралаштва деце Србије на коју је приспело 65 филмова, филм „Пун џак анимације“ , групе аутора , Јагодински анимирани филм Културни центар Јагодина освојио је награду за режију. Филм који је рађен у комбинованој анимацији (пластелин, колаж, пикселација и цртани филм) настао је на Другој летњој школи анимираног филма у Јагодини, у јулу 2008. године, организованој уз помоћ Скупштине града Јагодине и министарства културе Републике Србије. Младе филмске ствараоце из Јагодине у августу очекује учешће на 1. светском дечијем фестивалу анимираног филма СВЕДАФ у Врању .


На слици : са доделе награда, Музеј Југословенске кинотеке, јагодинке Јована Јовановић и Петра Јелача у друштву награђене деце из Крагујевца

 


Premijera Cvrčka

22.04. na Dan planete Zemlje, udruženje građana EKO GLAS Jagodina održao je promociju projekta „Planeta zemlja je samo jedna“. U okviru video prezentacije projekta koju su činili spotovi i džinglovi ekološke sadržine, premijerno je prikazan i animirani film „Cvrčak i mrav“. Sve se to dešavalo u foajeu jagodinskog Kulturnom centru, tesnom za brojne posetioce koji su te večeri došli da podrže akciju. Evo delića atmosfere.


Više informacija o filmu i projektu možete saznati na saju udruženja www.ekoglas.autentik.net


Од 8. до 17. маја у Београду, општина Палилула, одржана је Палилулска олимпијада културе. Наше чланице, Соња Манић и Сандра Милојевић освојиле су сребрну медаљу на конкурсу за филмско стваралаштво младих од 15 до 20 година за анимирани филм „Није касно“.

Sandra i Sonja


JAF na 2. dečijoj radionici animiranog filma Srbije
Lozovik, 20-26.04.2009.

Članovi JAF-a , Jovan Đorđević i Isidora Vulic sa svojim mentorom, Marijom Vulić, učestvovali su na 2. radionici animiranog filma Srbije u Lozoviku, krajem prošlog meseca. Na poziv organizatora radilonice, Lozovičkog animiranog filma, pored dece iz Jagodine, učestvovala su i deca iz Vranja i Miloševca, sela kraj Lozovika.
Radionicu je vodio Miroslav Simonović, direktor Škole animiranog filma iz Vranja.
2. dečija radionica obogatila je produkciju LAF-a (Lozovičkog animiranog filma) za tri filma; «Izvrnuta Unezverijada» (pikselacija, crtež), «E, čik sad pušite» (kolaž), «Smeško» ( plastelin), a sve učesnike obogatila je za novo iskustvo i nezaboravno druženje.


SARADNJA SA UDRUŽENJEM „ EKO GLAS JAGODINA“
Eko bajka „CVRČAK I MRAV“

Krajem 2008. godine počeo je rad na novom animiranom filmu „CVRČAK I MRAV“ . Film je deo projekta „PLANETA ZEMLJA JE SAMO JEDNA“ koji realizuje Udruženje građana „EKO GLAS“ Jagodina. Poznatu basnu preradio je u stihu jagodinski pisac Peđa Trajković i proširio na polje ekologije i zaštite životne sredine.
Film se snima u prostorijama Udruženja „Eko glas“, radionici „Kreativne (z)animacije“ posebno opremljenoj za ovu priliku ali i za druge projekte koje Udruženje priprema.
Premijera animiranog filma „Cvrčak i mrav“ može se očekivati u martu mesecu


© Agencija Autentik